Børnesagkyndig rådgivning

Vi tilbyder børnesagkyndig til dig i forbindelse med din samlivsophævelse, separation og skilsmisse.

Hvad kan der rådgives om?

Uanset om det drejer sig om en konkret problemstilling eller et tvivlsspørgsmål af mere generel karakter, vil vores børnesagkyndige kunne give en kvalificeret rådgivning ud fra barnets perspektiv.

De børnesagkyndige har stor erfaring med børn, herunder navnlig børns behov og reaktioner ved forældres skilsmisse og konflikter.

Rådgivningen kan fx dreje sig om barnets behov og reaktioner eller relationen til din nye partner.

Pris:

1 times rådgivning/vejledning: 1.800 kr

 

børnesagkyndig rådgivning