Børnesamtalegruppe

Gruppen taler om forskellige temaer, som erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre. Børnene er selv med til at bestemme, hvilke temaer, som de gerne vil tale om.

Vi kommer gennem forskellige refleksionsøvelser, kreative opgaver, udsagn, som fylder hos børnene ved at være barn i en skilsmissefamilie. Det er børnene, der er eksperter på deres eget liv.

Lederen af Børnesamtalegruppen faciliterer processerne og sikrer, at børnene udvikler sig i et positivt samspil med hinanden ved, at skabe et trygt rum for, at de spejler sig i hinanden. Vi finder styrkerne i at være et barn i en skilsmissefamilie.

I børnesamtalegruppen er der tavshedspligt, og det betyder, at børnene har et fortroligt rum at dele deres tanker og følelser. Det er børnene selv der afgør, hvad de har lyst til at dele med hinanden.

Hvad er det ikke:

At være en del af en børnesamtalegruppe er ikke et ”nu fixer vi, at mor og far finder sammen”.

Målgruppe:

Grupperne er delt op efter alder, da det er aldersbestemte temaer, der arbejdes med. Der er følgende grupper:

Gruppe Orion:             9-11 år*
Gruppe Cassiopeia:  12-14 år
Gruppe Hercules:     15-17 år

* 8-årige kan deltage, hvis gruppelederen vurderer det hensigtsmæssigt.

børnesamtalegruppe