Børnesamtaler

Vores børnesagkyndige har stor erfaring med børnesamtaler og er specialister i at tale med børn fra opbrudte familier.

Formålet med en børnesamtale er, at barnet vil kunne fortælle om sine oplevelser, den aktuelle situation og komme med ønsker til, hvordan tingene skal foregå fremover. Der kan tales om de følelser, der præger skilsmissebørn, og barnet kan få rådgivning og vejledning.

Inden samtalen vil den børnesagkyndige møde barnet, og så vidt muligt vil den børnesagkyndige afholde samtalen ad to omgange.  Barnet har mulighed for at medbringe en bisidder til samtalen.

Der vil blive skrevet et kort notat fra samtalen. Indholdet af notatet vil blive gennemgået med barnet, så det er godkendt, hvad der videregives til jer.

Efterfølgende kan vi under et møde – eventuelt i form af et tværfagligt møde – gennemgå samtalen med henblik på at nå frem til en holdbar løsning på de udfordringer, som I ønsker vores hjælp til at løse.

Børnesamtalerne finder alene sted med begge forældres samtykke, og kun hvis det vurderes nødvendigt og forsvarligt at inddrage barnet.

Samtalen kan holdes i vores lokaler, eller hvor I ønsker, den skal afholdes. Det er vigtigt, at rammerne er trygge for barnet.

Prisen for en børnesamtale: 1.800 kr.