Familieforløb

Efter mange års samliv kan det tage tid at løse de uenigheder, som måtte være opstået. Det kan være svært at overskue de valg, man står over for, og de konsekvenser valgene kan have. Vores nuværende retssystem er ikke egnet til at løse disse situationer på en effektiv og langtidsholdbar måde, hvilket vi oplever, er til stor frustration for de forældre, som har behov for hjælpen.

Vores psykologer har stor erfaring med familieforløb for par, som er gået fra hinanden.

Formålet med forløbene er gennem samtaler at finde frem til, hvad der er bedst for jer og barnet. Samspilsobservationer og samtaler med barnet vil kunne indgå i dette forløb.

Et familieforløb består typisk af 6 sessioner, hvoraf nogle er med hver enkelt af parterne og resten er fælles.

Hvert forløb indledes og afsluttes med et juristmøde, hvor det vil være muligt at nedskrive de aftaler, man på baggrund af forløbet er nået frem til, er bedst for barnet. Ofte vil det være hensigtsmæssigt, at psykologen deltager i det afsluttende møde, så det afholdes som et tværfagligt møde, hvor både vores jurist og psykolog deltager.

Forløbne tilrettelægges med jer og vores psykolog. Der er ingen lange ventetider og vi har god mulighed for at være fleksible i forhold til tidspunkterne for samtalerne og samspilsobservationerne.

KORT FORTALT

Et familieforløb kan bestå af samtaler og observationer.

Begge forældre kan deltage både med og uden barnet.

Det kan også være, at et familieforløb består af samtaler og observationer med den ene forælder og barnet.

Prisen for et familieforløb starter fra
15.000 kr.

Mor og pige krammer mens far står bagved