Hanne Gätke Nielsen

Hanne Gätke Nielsen

Psykolog

Hanne Gätke Nielsen

 

Baggrund

2008 – Specialist i Børnepsykologi og Klinisk Psykologi

1997 – Autoriseret af Psykolognævnet

1992 – Cand.psych. fra Københavns Universitet

 

Ansættelser

Hanne Gätke Nielsen har arbejdet bredt indenfor psykologien med terapi, behandling, undervisning, supervision og været censor.

Hanne Gätke Nilsen bl.a. arbejdet med misbrugere, i socialforvaltninger, på børnepsykiatrisk afdeling, med familiebehandling, på børn- og neonatalafdeling og de seneste 8 år i Statsforvaltningen.

 

Endvidere

2008 – Konfliktmægler, arrangeret af Familiestyrelsen