Idégrundlag

Undersøgelser viser, at det er særdeles vigtigt for børn, at deres forældre er velfungerende og kan tage ansvar og samarbejde med hinanden både før, under og efter et brud. Dette styrker barnets trivsel, således at barnet kan udvikle sig på sædvanlig vis og ikke hæmmes unødigt af forældrenes samlivsophævelse.

Der er stor efterspørgsel efter et alternativ til det nuværende system – et alternativ, der er effektivt og via forældrenes aktive deltagelse skaber større sikkerhed for opnåelse af et godt resultat.

Formålet med virksomheden er at hjælpe forældre efter samlivsophævelsen, så de og deres barn kommer bedst muligt videre i livet. Det er vores mission at hjælpe forældrene, så de er i stand til at træffe valg og indgå aftaler, der er gode for dem selv og deres barn.

dlka cæjv SÆDKVDÆS

Helhedsorienteret rådgivning

Gennem helhedsorienteret rådgivning kombineret med mediation hjælper vi jer med at håndtere jeres uenigheder og få løst konflikterne. Vi tager udgangspunkt i jeres konkrete problemstillinger og udfordringer. Ingen er ens, og vi tilrettelægger derfor individuelle forløb, der passer til den enkelte familie.

Vi skaber overblik og hjælper jer med de forhold, der ikke fungerer, eller som skaber konflikter. Derudover yder vi rådgivning og underviser i kommunikation og konflikthåndtering mellem forældrene.

Med erfaringer hentet fra Danmark, Australien og USA er vi førende på området. Vi har tavshedspligt og behandler hver sag fortroligt.

tasker og bamse på trappen klar til flytning. Helhedsorienteret rådgivning

Har du spørgsmål?

Ring nu: 22 22 42 50