3 vigtige fokuspunkter, når du skal skilles

1. Børnene

Udgangspunktet er, at den fælles forældremyndighed fortsætter uanset separationen/skilsmissen.

I skal blive enige om, hvor børnene skal bo og hvordan samværet skal være. Indstil jer på, at samværet godt kan komme til at ændre sig som tiden går. Blandt andet fordi børnenes kan ændre sig.

Det er væsentligt for børnenes trivsel, at der er et vist samarbejde mellem dig og din ekspartner om det praktiske vedrørende børnene.

 

 

Vis vejen frem for jeres barn

Et godt samarbejde kan hjælpe jeres børn godt videre efter skilsmissen. Det kan hjælpe til, at jeres børn trives og udvikler et sundt forhold til jer begge. Men vigtigst vil jeres samarbejde styrke børnenes egne evner til selv at danne og bevare relationer senere i livet.

Det kan derfor være en fordel, at I aftaler, hvordan I skal kommunikere sammen og evt hvornår. At kunne tale med sin ekspartner om børnenes trivsel hos henholdsvis mor og far er vigtigt, men det kan også være sårbart.

 

Vis din ekspartner tillid og respekt, så får du det samme tilbage.

2. Pas på dig selv

En skilsmisse giver forældrene et helt særligt ansvar og en helt særlig opgave. For selvom en skilsmisse ofte opstår på grund af uenigheder mellem forældrene, har børnene ikke brug for, at konflikterne fortsætter efter skilsmissen.

Det handler ikke om, hvis skyld det er, eller hvilke rettigheder man har som forældre, men om, hvad der er barnets behov. For at nå dertil, hvor man kan fjerne fokus fra konflikten med den anden forælder, er man dog også nødt til at lære at tage vare på sig selv og sine følelser. Det er også vigtigt at forstå, hvorfor den tidligere partner reagerer, som han eller hun gør.

 

For at kunne hjælpe børnene videre, er det vigtigt, at du først hjælper dig selv videre. Bitterhed, vrede, skam og jalousi er ikke konstruktive følelser, og de blokerer dig for at komme videre og særligt for at hjælpe jeres børn i den sorg, de også er i.

 

Hvad har du brug for?

Få den hjælp, du har brug for. Det kan være prioritering af alenetid, samtaler med en rigtig god ven eller en professionel. Du kan måske have godt af at starte til svømning, crossfit eller yoga. At starte på eller genoptage en gammel hobby, kan også hjælpe dig til at tage vare på dig selv.

3. Økonomi

Et fuldstændigt overblik over økonomien er vigtigt for dig, når du skal skilles. Både fordi der skal laves en bodeling, hvis I har haft fælleseje under ægteskabe. Men også for at give dig viden om dit råderum efter skilsmissen.

Gifte par har automatisk fælleseje, så hvis I ikke har en særlig ordning i form af en ægtepagt, skal nettoformuen deles lige. Det gælder de aktiver, som I hver især tog med ind i ægteskabet, og de aktiver, som I har købt eller arvet, mens I var gift. Ved bodeling finder I ud af, hvor meget I hver især skal have, og hvem der skal have det enkelte aktiv (f.eks. hvem der skal overtage huset, bilen etc.).

LLL

Godt med hjælp

Efter et langt ægteskab kan det være vanskeligt at fordele tingene. Selvom I ikke har effekter af særlig høj værdi, er det godt at have en person med, som ikke er følelsesmæssigt involveret, og som kan have det store overblik. Vælg en I begge har tillid til og undgå nære venner eller familie.

 

For at få viden til at kunne træffe beslutninger om, hvordan dit nye liv kan forme sig, er det en god ide at lave et overblik over samtlige udgifter og indtægter. Inddrag alle månedlige udgifter såsom licens, telefonregninger, forsikringer, sportsaktiviteter til børnene og samtlige udgifter til boligen.

På den måde kan du se, hvad der kan spares væk, hvis der ikke er balance mellem indtægter og udgifter. Samtidig ved du, hvad der er tilbage til mad, tøj og børn.

Skab et økonomisk råderum, så du føler, at der er plads til at leve.

Hos Interrelate har vi stor succes med at bistå begge forældre med at skabe holdbare løsninger omkring børnene og det økonomiske. Når vores jurister og børnesagkyndige sammen giver professionel vejledning til forældrene, skaber det et stærkere fundament for forældrene til at indgå aftaler, der er rigtige for lige netop deres børn.