Konfliktløsning og mediation

Vi tilbyder flere forskellige mæglingsmetoder som et redskab til at løse konflikten mellem forældre. Konfliktmægling er en effektiv metode til at få håndteret konflikter mellem forældre.

Et mæglingsforløb indebærer samtaler med jer forældre samt møder, hvor I begge er til stede for at finde en løsning og indgå en aftale. Et mæglingsforløb tager normalt 2-6 møder.

Kendetegnet ved mægling er, at mediatoren er neutral og alene faciliterer drøftelserne.

Konfliktløsning i andre familieforhold

Vi ved, at uenigheder kan opstå i alle former for familierelationer. Det kan være konflikter, hvor nye partnere eller bedsteforældre er involveret. Det kan også være helt andre forhold.

Det er vigtigt at få håndteret disse konflikter i tide og på en konstruktiv måde.

Vi tilbyder derfor også konfliktløsning i andre familieforhold end mellem par, der oplever et brud.

Hvordan får jeg den anden forælder med til konfliktmægling?

 

  • Undgå at presse på eller true den anden forælder til at deltage – det kommer der aldrig noget godt ud af.
  • Vær ærlig om din oplevelse af, at jeres situation er gået i hårknude. Fortæl hvor uhensigtsmæssigt det er for jer begge.
  • Fortæl, at I begge har et ansvar i konflikten og at du gerne står ved dit ansvar.
  • Lad selv din eks-partner læse om konfliktmægling eller ringe mægleren op. Det giver en tryghed.
  • Respekter, at den anden part kan have brug for betænkningstid i forhold til dit forslag
  • Et nej, er ikke et definitivt nej – find ud af, hvodan du kan ændre din eks-partners holdning. Spørg eventuelt: “Hvad skal der til?”

Hvad er konfliktmægling?

Ved hjælp af en upartisk mediator arbejder du og din eks-partner på at finder de bedste løsninger på konflikterne. Når man selv er med til at finde løsningerne, vil disse også være holdbare i længden. Måske finder I ikke løsninger på alle konflikter, men I får håndteret dem på en tryg og konstruktiv måde.

Under processen vil mediatoren sikre sig, at I begge har det godt i processen og med hinanden. Der er tavshedspligt og mæglingen afholdes i et fortroligt rum. Der findes ikke en vinder og en taber i forhold til konflikten. Målet er, at I begge føler jer hørt og forstået, således at I sammen kan finde den rigtige løsning, som I begge kan acceptere.

Pris:

1 mediationsmøde á 2 timer: 3.800 kr.
3 mediationsmøder: 9.000 kr.

Ved duo-mediation med 2 mediatorer á 2 timer: 5.000 kr.

Forældre deltager i konfliktmægling med Interrelate