Hvad kan en børnesamtalegruppe hjælpe mit barn med?

37% af alle skolebørn er børn i skilsmissefamilier. Nogle børn ser deres forældre lige meget og andre børn har enten sparsom eller ingen kontakt til én af deres forældre. Men alle børnene har til fælles, at de har tanker og følelser forbundet med deres livsvilkår. Tanker og følelser, der kan være meget svære at dele med mor eller far. og tanker og følelser, der kan give en knude i maven, fordi man ikke kan tale med mor og far om det uden at føle sig i en loyalitetskonflikt.

Børnesamtalegruppen kan være med til, at børnene har et rum, hvor de trygt kan fortælle om deres tanker og følelser om det at være barn i en skilsmissefamilie. Børnene kan dele disse tanker og følelser med andre børn i lignende situation.

At være en del af en børnesamtalegruppe kan give børnene en følelse af at føle sig set, hørt og forstået.

Hvad er målet med at deltage i en børnesamtalegruppe:

 • At barnet/den unge oplever fællesskab og normalitet (du er ikke alene og det er helt normalt at have de tanker og følelser)
 • At der bliver skabt situationer, hvor de siger til hinanden ”det kender jeg godt” og hvor barnet ikke føler sig alene, men føler sig set, hørt og forstået
 • At barnet/den unge får en øget forståelse af egne tanker og følelser
 • At barnet bliver bevidst om de styrker det giver at være et barn i en skilsmissefamilie
 • At barnet/den unge får håb og handlingsmuligheder og handlingsalternativer gennem mødet med andre børn i samme situation.

Hvordan foregår sessionerne:

Gruppen taler om forskellige temaer, som erfaringsmæssigt fylder hos børn med skilte forældre. Børnene er selv med til at bestemme, hvilke temaer, som de gerne vil tale om.

Gennem forskellige refleksionsøvelser, kreative opgaver, udsagn, uddrag fra dokumentarfilm om skilsmisse vil Børnesamtalegruppen komme hele vejen rundt om det, som fylder hos børnene ved at være barn i en skilsmissefamilie. Det er børnene, der er eksperter på deres eget liv og det er lederen af børnesamtalegruppens opgave, at alle børn i Børnesamtalegruppen føler sig set, hørt og forstået.

 

Hvad kan vi tale om i gruppen:

I løbet af de 8 gange, kommer vi ind på mange temaer, som børnene har på hjertet. Blandt andet:

 • Skiftedagene
 • Mors og fars nye kæreste
 • Ny familie/nye søskende
 • Dagen hvor jeg fik det at vide
 • Når mine forældre er uvenner
 • Er det min skyld? Skyld og ansvar
 • Savn, skam, svigt
 • Skiftedagene
 • Mors og fars nye kæreste
 • Ny familie/nye søskende
 • Dagen hvor jeg fik det at vide
 • Når mine forældre er uvenner
 • Er det min skyld? Skyld og ansvar

Hvad er en børnegruppe?

8 børn eller unge mødes på faste dage over en periode 8 gange á 1½ time.

Til hver session vil børnene møde en tryg og genkendelig ramme i Interrelates lokaler på Lyngby Torv 1,2. tv., 2800 Lyngby.

Pris i alt: 2800kr for alle 8 gange.

Tilmelding til Børnesamtalegruppe