Psykologfaglig bistand

At opleve et brud af familien kan give sår på sjælen. For at kunne komme videre i livet, herunder i det fortsatte samarbejde om barnet, er det nødvendigt, at sårene heles. Psykologsamtaler kan hjælpe både voksne og børn videre og hjælpe med at hele sårene.

Vores erfarne psykologer kan tilbyde samtaler med henblik på at komme godt videre efter samlivsophævelsen.

Vores psykologer har stor erfaring med at hjælpe både voksne, børn, unge og familier, som kæmper med psykologiske problemer. Det kan være alt fra fra lettere til dybt alvorlige problemstillinger.

Vi ved, at det kan være svært at skulle orientere sig på ny og genetablere sig samtidig med, at samarbejdet om børnene skal bevares. Mange følelser er på spil, alt fra sorg, vrede, frygt til lettelse og forvirring. Ved at tale med en af vores psykologer, vil det blive lettere at håndtere udfordringerne konstruktivt og få en afklaring af sin nye situation.

Pris

Prisen for psykologisk bistand: 1.800 kr. pr. time

KORT FORTALT

Psykologsamtaler med en autoriseret psykolog.

Samtalerne kan foregå med den ene forælder eller begge forældre.

I aftaler selv, hvordan samtalerne skal tilrettelægges.

Mor og barn krammer hinanden. Psykologsamtaler