Skilsmissevejledning

Vi tilbyder skilsmissevejledning til dig i forbindelse med din skilsmisse. Målet er, at du får løst det praktiske med din ekspartner og får skabt gode muligheder for det fremtidige samarbejde om jeres barn.

Juridisk vejledning

Baseret på oplysninger i sagen, herunder evt. sammenkoblet med andre af vores mødetyper, kan vi give dig klare anbefalinger til, hvordan du og din ekspartner kan løse jeres uenigheder i barnets bedste interesse. Herunder også i overensstemmelse med juraen samt retspraksis på området.

Vi klæder dig på til mødet i Familieretshuset eller kommunen og bistår dig under møderne. Vi hjælper dig med at skabe overblik og fastholder fokus under et ellers til tider kaotisk møde.

 

Vi tilbyder:

  • Høj faglig vejledning og rådgivning
  • Skilsmisserådgivning fra et børneperspektiv
  • Fortrolighed
  • Trygge ramme

Pris:

1 times rådgivning/vejledning: 1.800 kr.