TIL DIG

Skilsmissevejledning
Vi hjælper dig gennem skilsmissesagen, klæder dig på til samt bistår dig under møder i Familieretshuset og/eller Familieretten.
Baseret på oplysninger i sagen, herunder evt. sammenkoblet med andre af vores mødetyper, kan vi give dig klare anbefalinger til, hvordan du og den anden part kan løse jeres uenigheder i barnets bedste interesse.

Børnesagkyndig rådgivning
Uanset om det drejer sig om en konkret problemstilling eller et tvivlsspørgsmål af mere generel karakter, vil vores børnesagkyndige kunne give en kvalificeret rådgivning ud fra barnets perspektiv.
De børnesagkyndige har stor erfaring med børn, herunder navnlig børns behov og reaktioner ved forældres skilsmisse og konflikter.

Psykologfaglig bistand
At opleve et brud af familien kan give sår på sjælen. For at kunne komme videre i livet, herunder i det fortsatte samarbejde om barnet, er det nødvendigt, at sårene heles.
Mange følelser er på spil, alt fra sorg, vrede, frygt til lettelse og forvirring. Ved at tale med en af vores psykologer, vil det blive lettere at håndtere udfordringerne konstruktivt og få en afklaring af sin nye situation.