TIL JER

Konfliktløsning og mægling

Vi tilbyder flere forskellige mæglingsmetoder som et redskab til at løse konflikten mellem forældre. Konfliktmægling er en effektiv metode til at få håndteret konflikter mellem forældre.

Et mediationsforløb indebærer samtaler med jer forældre samt møder, hvor I begge er til stede for at finde en løsning og indgå en aftale. Et mediationsforløb tager normalt 2-6 møder.

Tværfaglige møder

Vi tilbyder møder, hvor både en jurist, psykolog og/eller socialrådgiver deltager, således at I får et tværfagligt perspektiv på problemstillingen samt en helhedsorienteret rådgivning.

På disse møder vil vi kunne drøfte samarbejdsvanskeligheder og/eller børnenes sundhed, trivsel og udvikling.

Familieforløb

Vores psykologer har stor erfaring med familieforløb for par, som er gået fra hinanden.

Formålet med forløbene er gennem samtaler at finde frem til, hvad der er bedst for jer og barnet. Samspilsobservationer og samtaler med barnet vil kunne indgå i dette forløb.