Tværfaglige møder

Vi tilbyder møder, hvor både en jurist, psykolog og/eller socialrådgiver deltager, således at I får et tværfagligt perspektiv på problemstillingen samt en helhedsorienteret rådgivning.

På disse møder vil vi kunne drøfte samarbejdsvanskeligheder og/eller børnenes sundhed, trivsel og udvikling.

Der vil således blive givet både juridisk og børnesagkyndig vejledning, og vi vil sammen med jer kunne få talt om konflikten og hjælpe jer til at finde løsninger. Vi kan også hjælpe jer med at udforme en samværsaftale, der tager udgangspunkt i jeres barns behov.

Vi vil også kunne hjælpe jer med at indgå og nedskrive aftaler om de forhold, der er vigtige for jer at få afklaret.

Det er også muligt at inddrage andre personer under disse møder. Hvis en ny partner eller en bedsteforælder har behov for rådgivning eller skal inddrages i en aftale, giver det god mening, at få dem med ind til et møde. Det er op til jer, om der er andre, der skal med på møderne. Det er naturligvis også muligt at have sin advokat med på møderne.

Pris:

Tværfagligt møde a 1½ time: fra  3.200 kr.

KORT FORTALT

Møderne består af både en jurist og en psykolog eller socialrådgiver.

Mulighed for at inddrage både juridisk og børnefaglig perspektiv.

Vi kan hjælpe jer med at få nedskrevet jeres aftaler.

Samtale med forældre med barn i midten. Vi yder tværfaglige møder