Vi glemmer det vigtigste

Skilsmissen er blevet en realitet, fællesboet skal deles, og forældrene går hver til sit. Det er en dyr affære at starte forfra. Men desværre ender en skilsmisse alt for ofte med, at barnet betaler den højeste pris, fordi forældrene glemmer at prioritere grundlaget for det fremtidige samarbejde.  

Når forældre står på hver sin fløj i konflikten, glemmer de at handle ud fra, at de skal samarbejde om barnet de næste mange år. Grobunden for det fremtidige samarbejde bliver vanskelig, når de kun fokuserer på den korte bane. Følelser er involveret, og tilliden til hinanden er i bund. Det kan være svært at se klart og træffe beslutninger, der er optimale – nu og på sigt, når der er store følelser på spil.

Hvis uenighederne fortsætter, og systemet må træde til, vil kløften mellem forældrene blive endnu større. Alle parter ender i bund og grund som tabere, når nogen udefra træffer afgørelserne.  Det sker for ofte, og det er aldrig godt for barnet i midten af forældrenes konflikt. Det har vi været vidne til alt for mange gange i vores virke som henholdsvis skilsmisseadvokat og jurist i Statsforvaltningen, hvor den fornødne tid og fleksibilitet er en nødvendighed, men ikke en mulighed.

Hvor vigtigt er det med samarbejde?

Det er en fejl at tro, at det kun er forældre med deleordninger, som skal samarbejde. Uanset samværsordning, og uanset om den er kommet til ved aftale eller afgørelse, skal forældrene bygge en bro mellem sig for barnet. Det er begge forældres ansvar at bygge denne bro. Et højt konfliktniveau og et dårligt samarbejde mellem forældre, kan skade barnets udvikling og trivsel. Det har dermed en højere pris end at skulle revurdere og udvide sine egne grænser i et samarbejde.

Det er en fejl at tro, at samarbejdet kommer af sig selv. Det kræver en indsats.

samarbejde efter skilsmissen

Konfliktmægling skaber ligeværdige forældre

Vi ved fra vores arbejde, at mægling og fælles rådgivning er vejen frem. Ved at mor og far sidder sammen ved forhandlingsbordet, samler vi forældrene fremfor at splitte dem. De bliver ikke rådgivet hver især, men sammen får de sagkyndig vejledning og bliver hjulpet til at tage ansvar og få løst uenighederne. De får begge samme oplysninger fra rådgiverne og hører også hinandens opfattelser af konflikten. Når forældrene sættes sammen med en rådgiver eller mægler, bliver der skabt et fælles fundament for at træffe beslutninger. Beslutninger, som holder længere og er bedre for barnet, end hvis en tredjemand, der måske aldrig har mødt forældrene eller barnet, skal træffe afgørelse.

Vores erfaringer viser, at et møde, hvor forældrene både får hjælp af en jurist og børnesagkyndig, vil sikre, at forældrene får en 360 graders rådgivning, samt at børnene ikke bliver glemt i processen.

Uanset om røgen fra skilsmissen endnu ikke har lagt sig eller om det er flere år siden, kan der være behov for at få hjælp til at løse konflikter. En ny kæreste eller en flytning kan skabe grobund for en konflikt, hvor barnet bliver glemt i processen. Vi oplever, at forældre, med flere års uenigheder i bagagen, pludselig kan lægge dem til side og sammen fokusere på børnene, når blot de får hjælp til at se situationen i et helt andet perspektiv.

Et fælles ansvar

Livet er for kort, og vores børn er for vigtige, til at lade konflikten fylde det hele. Det er en fælles beslutning at få børn, og det er et fælles ansvar at give barnet det bedst mulige liv, uanset om forældrene er sammen eller ej. Heldigvis vil alle forældre gerne deres børn det bedste, og med en god start på skilsmissen, er der fortsat håb for, at det vigtigste ikke bliver glemt.

Så længe forældre kan samarbejde og holder fokus på deres børn, er vores erfaring heldigvis, at delebørn stadig bliver hele børn. Også selvom det nogle gange kræver en hjælpende hånd.