Yvonne Petra Latta

Yvonne Petra Latta

mag.art.psyk/pæd

Yvonne Petra Latta

Baggrund

2019                Børnesagkyndig Familieterapeut hos ConTakten – Børnesagkyndig Klinik København

2018                Narrativ Familieterapeut; Dispuk Snekkersten

2014                Mediator; Universitet Hagen

2009                Coach; Akademiuddannelse Niels Brock København

2009                Kandidat i psykologi og pædagogisk videnskab: mag.art.psyk/pæd

2007                Bachelor i specialpædagogik; Universitet Hagen – Tyskland

Endvidere

2019                Yvonne ejer ConTakten – Børnesagkyndig Klinik: www.contakten.dk

2019                Yvonne er børnesagkyndig dommer ved retten

2012-16          Deltaget i forskellige kurser: high conflict divorces / no kids in the middle, overvåget samvær, konfliktmægling, personlighedsforstyrrelser og psykisk sygdom, den narrative teori og børnegrupper, observation, livlinjer til pårørende, del I og II.